Nieuw: wetgevingsadvisering

Sinds 1 juni 2011 kent Nederland een novum: Konijnenbeltwetgeving.nl, een adviesbureau voor overheden inzake vraagstukken van regelgeving.

Haagse departementen, de Tweede Kamer, provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfs- en beroepslichamen, zelfstandige bestuursorganen, landen en openbare lichamen in de Caraïben – alle overheden die wetten, verordeningen of andere regels maken kunnen er terecht.

Waarom wetgevingsadvisering?

Veel overheidsinstanties die regelmatig algemene regels moeten vaststellen of aanpassen, hebben onvoldoende ervaren regelgevers in huis. Of ze zijn er wel, maar voor sommige opdrachten hebben ze onvoldoende tijd.

Gevolg kan zijn dat regels worden vastgesteld waar ze niet nodig zijn; of dat geen regels worden vastgesteld waar dat wel wenselijk zou zijn. En, wat te vaak voorkomt: dat regels onvoldoende duidelijk, te omslachtig of weinig toegankelijk zijn. Zaken kunnen dikwijls verstandiger worden geregeld, duidelijker en toegankelijker, beter afgestemd op bestaande regels. Beter regelen is een kunst.

Passende en verstandige regels kunnen vermijdbare problemen met naleving, uitvoering en handhaving voorkomen. Een ervaren wetgevingsadviseur kan bij verstandig wetgeven goede diensten bewijzen.

Wat kan Konijnenbeltwetgeving.nl voor u doen?

Onze bijstand kan allerlei vormen aannemen: van het beantwoorden van enkele concrete vragen tot het helemaal ontwerpen van een nieuwe regeling. Wij kunnen bijvoorbeeld op de achtergrond meedenken over de opzet van een nieuwe regeling of over de opschoning van een bestaande. We kunnen ontwerpactiviteiten van medewerkers begeleiden, en hen al doende scholen in betere regelgeving. Elke formule is denkbaar.

Inschakeling van een ervaren wetgevingsadviseur met een onafhankelijke blik kan veel toevoegen aan de kwaliteit van regelingen. Ook kan dat veel tijd schelen in termen van voortgang en van manuren, en dus veel geld, bij het vinden van oplossingen en het maken van keuzen.

Werkwijze

Welke vorm van assistentie ook wordt gevraagd, wij werken altijd nauw samen met de opdrachtgever. Die moet de strategische keuzes maken, die kent de materie, de problemen en de omgeving waarin de regels moeten werken.

Binnen de overeengekomen vorm van assistentie worden de gevraagde adviezen snel verstrekt.

Uw adviseur

De wetgevingsadviseur van Konijnenbeltwetgeving.nl is prof. mr. Willem Konijnenbelt, gewezen hoogleraar staats- en bestuursrecht, oud-staatsraad en ervaren wetgevingsdocent. Hij heeft langdurige ervaring met wetgevingsonderwijs en met het geven van wetgevingsadviezen aan diverse overheidsinstanties. Hij is ook de auteur van 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever (VNG, 2011), de opvolger van de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving.


Onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de KvK Zuidwest-Nederland te Breda, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.